Audyt językowy

Audyt językowy to narzędzie, dzięki któremu dokonywana jest obiektywna i szczegółowa ocena umiejętności językowych pracowników firm.
Audyt językowy jest niezależny od wykupienia kursu językowego.

Podczas audytu językowego sprawdzone zostają wszystkie kompetencje językowe pracowników. Poza sprawdzeniem ogólnej znajomości języka, może zostać wykonany również test znajomości językowych z danej branży (prawo, medycyna, administracja, ekonomia, obsługa Klienta, korespondencja biznesowa, negocjacje handlowe).

Wyniki audytu językowego przekazywane są w formie raportu. Poziom języka osoby audytowanej zostaje dokładnie zdiagnozowany według opisu poziomów językowych Rady Europy.

Firmom oferujemy audyty w zakresie:

  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego
  • języka włoskiego
  • języka hiszpańskiego
  • języka rosyjskiego
  • języka ukraińskiego
  • języka polskiego

Audyt może zostać przeprowadzony:

  • stacjonarnie w siedzibie firmy lub innym ustalonym miejscu,
  • online/telefonicznie za pomocą Skype.