Metody nauczania

METODY NAUCZANIA DZIECI

Podczas zajęć stosujemy różne formy i metody pracy. Zwracamy uwagę na ciekawość świata dzieci, która rozbudza w nich pamięć i wyobraźnię.

Naszym celem jest uczenie przez zabawę i doświadczenia, które pozwolą dzieciom dobrze radzić sobie z wymaganiami współczesnego świata.

Na każdych zajęciach „przemycamy”słówka i zwroty z wybranego języka. Dzieci uczą się nieświadomie w szybkim tempie.

Na grupowych zajęciach z dziećmi stosujemy różnorodne elementy poniższych metod

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss

Metoda ta daje dzieciom możliwość głębszego "wsłuchania" się w muzykę klasyczną i ludową oraz aktywnego jej odbioru. Kształci wyobraźnię dźwiękową oraz uwrażliwia na muzykę.

Dzieci słuchają wybranego utworu oraz powtarzają proste ruchy proponowane przez nauczyciela.

Podczas słuchania utworu, zwracamy uwagę na różnicowanie jego części i powtarzalność elementów, dzięki czemu dzieci zaczynają mimowolnie, intuicyjnie poznawać strukturę utworu muzycznego.

Oto niektóre utwory, których słuchać będziemy na zajęciach:

  • Country dance - J.F. Handel
  • Fiesta Aymara – mel. ludowa – Argentyna,
  • Le Basque – ar. J. Galway


Metoda KLANZY (pedagogika zabawy)

Głównym celem tej metody jest wspieranie rozwoju dzieci, kładąc nacisk na wzajemny szacunek, akceptacje i swobodę, poprzez wspólną zabawę

Głównym elementem wykorzystywanym w pracy tą metodą jest kolorowa chusta, która daje dzieciom wiele uśmiechu i radości, a równocześnie pobudza ich wyobraźnię - raz jest morzem, raz wiatrem a czasem i siecią rybacką. Jej możliwości są nieograniczone, o czym sami możecie przekonać się uczestnicząc w naszych zajęciach.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

W metodzie tej głównym założeniem jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez ruch.Ćwiczenia ruchowe pozwalają lepiej poznać swoje ciało, wspierają rozwój psychomotoryczny, uczą dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Bajkoczytanie

Dzięki czytaniu bajek dzieciom przede wszystkim wspieramy ich rozwój emocjonalno-poznawczy. Słuchając opowieści o różnych bohaterach oraz ich przygodach czy problemach, dzieci zaczynają lepiej rozumieć swoje uczucia i emocje oraz ich przyczyny. Przy okazji uczymy się koncentracji, rowijamy wyobraźnię, a czasem relaksujemy się i odpoczywamy. No i oczywiście zaszczepiamy w dziecku miłość do książek 🙂

Twórcze rozwiązywanie problemów

Metoda twórczego rozwiązywania problemów wykorzystuje zdolność ludzkiego umysłu do łączenia ze sobą pozornie niepowiązanych elementów, dzięki temu mamy możliwość poszukiwania całkiem nowych, twórczych rozwiązań wybranego przez nas problemu. Takiej twórczej postawy uczymy się poprzez przemyślane działania plastyczne, poprzedzając je rozmową, "burzą mózgów" lub grą skojarzeń. Dzięki temu możemy później przenieść nasze twórcze myślenie również na inne dziedziny życia.

Elementy arteterapii

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli, jest formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi. pomaga kształtować osobowość, rozwija twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Uwrażliwia na sztukę. Ważnym elementem jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery, w której każdy będzie czuł się swobodnie i komfortowo.

Na zajęciach stosujemy przede wszystkim takie elementy jak wizualizacja (zamykamy oczy i słuchając opowiadania prowadzącego uruchamiamy wyobraźnię) oraz relaksacja (wyzbycie się napięć i nieprzyjemnych emocji).