Referencje

Referencje Bohnenkamp

Grzegorz Pankrat,

Na wstępie bardzo serdecznie chciałabym podziękować za Cudowne Panie Lektorki, które uczyły moją córkę w ubiegłym roku szkolnym. Pani Ania i Pani Krzysia pomimo bardzo młodego wielu są osobami bardzo profesjonalnie podchodzącymi do wykonywanej przez nie pracy, znakomicie przygotowanymi, ze wspaniałym kontaktem z uczniem. Dzięki zaangażowaniu Pani Ani córka osiągnęła wspaniały wynik na egzaminie z angielskiego, natomiast Pani Krzysia wyciągnęła Kasię z otchłani niewiedzy, spowodowała osiągnięcie dobrej oceny na koniec roku. Poza względami merytorycznymi obie Panie są osobami szalenie miłymi o dużej kulturze osobistej. Jeszcze raz bardzo bardzo dziękuje za obie Panie.

Agnieszka,

Referencje IBPM

Olaf Pospischil,

Referencje Ahola Transport

Anders Stennabba, Business Development Director at Ahola Transport