Referencje

Referencje Sol Financial Services

Dr Monika Szczerbak, Prezes SFS

List referencyjny GOES

Sławomir Wolny,

Referencje Max Frank

Piotr Miecznikowski, Członek Zarządu

Referencje Altokm

Magdalena Konieczna-Wrzesień, Dyrektor Pionu Edukacji