Referencje Altokm

Magdalena Konieczna-Wrzesień, Dyrektor Pionu Edukacji