Lektorka języka niemieckiego i angielskiego, rodzimy mówca niemieckiego.
Studiowała na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Warszawskim, obecnie pracuje dla niemieckiej telewizji oraz jako tłumacz ustny i pisemny.
Na zajęciach obowiązuje język niemiecki, choć w razie potrzeby może wytłumaczyć kwestię po polsku. Jej "bestsellerem" są konwersacje. Sympatyczna atmosfera i ciekawe tematy zajęć skutkują rozmownością ucznia, do której zawsze jest w stanie zachęcić i zmobilizować.
W wolnym czasie tłumaczy poezję i jeździ na rowerze.