Lektorka języka niemieckiego. Doktorantka językoznawstwa (specjalizacja: język niemiecki, angielski) na Uniwersytecie Warszawskim, a zarazem magister ekonomii. Autorka wielu artykułów kulturowo-językowych i ekonomicznych. Pracowała w wielu międzynarodowych korporacjach w Polsce, w Niemczech i w USA, dlatego uczy języków obcych praktycznie, tak, aby przygotować uczniów do skutecznego używania języków obcych na co dzień. Przy nauce swoich uczniów zwraca szczególnie uwagę na "dopasowanie kulturowe" oraz adekwatność wypowiedzi. Gramatyka jest omawiana oddzielnie na podstawie jej autorskich materiałów, głównie bazujących na metodzie kontekstowej. Ceniona lektorka znająca świetnie branżę ekonomiczną, która łączy skuteczność i dbałość o poprawność przy stosowaniu języków obcych.